Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
Powróć do: Inwestycje 2023

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska

 image001                                                        image002                                        image003 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińskiej” ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Dąbrowa chełmińska

poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę wodociągu na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w działania „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania

 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W ramach budowy zakresem prac zostanie wykonana sieć wodociągowa  w miejscowości Nowy Dwór oraz sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

wraz z tłocznią ścieków oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.


 pasek