Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska

2021

 Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i fundacje działające na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska

1. Kółko Rolnicze Janowo
2. Kółko Rolnicze Dąbrowa Chełmińska
3. OSP Gzin
4. OSP Czarże
5. LKS Ostromecko
6. OSP Dąbrowa Chełmińska
7. OSP Wałdowo Królewskie
8. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi  Janowo
9. Stowarzyszenie Ruch Społeczny ”EKO-Życie”
10. Stowarzyszenie „Rodzina w Ogrodzie”
11. Stowarzyszenie „Zakole Kreatywności – Nasze Czemlewo”
12. Stowarzyszenie „Grodzisko Gzin”
13. Fundacja Rozwoju Innowacji Społecznych
14. UKS DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
15. LKS DĄBROWA CHEŁMIŃSKA  
16.GKS BOXEO DĄBROWA CHEŁMIŃSKA          

 Na terenie gminy funkcjonuje także 10 grup nieformalnych  Kół Gospodyń Wiejskich (KGW).