Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
Powróć do: Inwestycje 2023

Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo

W celu polepszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego ze względu na wąską jezdnię, ograniczenia niskiej emisji, oraz uatrakcyjnienia oferty turystycznej Gminy Dąbrowa Chełmińska planuje się wykonanie ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Dwór i Reptowo. Ścieżka rowerowa będzie miała połączenie z głównym szklakiem rowerowym, który został wykonany we wcześniejszym etapie w pasie drogi wojewódzkiej 551, który to szlak przebiega przez cały obszar gminy i łączy się z jednej strony z miastem Bydgoszcz, z drugiej z gminą Unisław. Przedmiotowa inwestycja to planowane od lat uzupełnienie infrastruktury rowerowej. Jest to inwestycja strategiczna pierwsza do realizacji w zakresie ścieżek rowerowych na terenie naszej gminy. Ścieżka rowerowa będzie miała szerokość 2 metrów, a jej długość wyniesie ok 1800 mb. Nawierzchnia ścieżki zostanie wykonana z betonu asfaltowego. W ramach zadania ze względów bezpieczeństwa tam gdzie jest to możliwe ścieżka będzie odsunięta od jezdni, a na newralgicznym niebezpiecznym skrzyżowaniu dróg i ścieżki w miejscowości Nowy Dwór planuje się wykonanie wyniesionego skrzyżowania. Ścieżka rowerowa będzie posiadała obramowanie z obrzeży betonowych, oporników betonowych, lub krawężników betonowych.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Planowany termin zakończenia prac – sierpień 2024 r.

Wykonawca: Bogmar Sp. z o.o. z siedzibą w Ostromecku

Wartość inwestycji: 2 488 290,00 zł