Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska

Płatność dla małych gospodarstw

Ocena 0/5

Płatność dla małych gospodarstw
Rolnik, może otrzymać płatność dla małych gospodarstw jeżeli łączna powierzchnia:

gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów posiadanych przez tego rolnika wynosi co najmniej 1 ha oraz
użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2024 roku, wynosi nie więcej niż 5 ha.
Płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy.

Wnioskując o płatność dla małych gospodarstw można ubiegać się o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego, płatności ONW, płatności ekologicznych, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności zalesieniowych.

Stawka płatności wynosi równowartość w złotych kwoty 225 euro / ha powierzchni zatwierdzonej do podstawowego wsparcia dochodów.

Maksymalna kwota płatności wynosi nie więcej niż równowartość w złotych kwoty 1125 euro przeliczonej z zastosowaniem kursu wymiany euro na złote, po uwzględnieniu ewentualnych kar oraz zmniejszeń.

Płatność dla małych gospodarstw przyznawana jest w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego według miejsca zamieszkania albo siedziby rolnika. 

Wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw

Wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw w 2024 roku może złożyć rolnik, który złożył już Wniosek o przyznanie płatności na rok 2024 w którym wnioskował o przyznanie podstawowego wsparcia dochodów.

Wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw można złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r. w aplikacji eWniosekPlus za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Wniosek o przyznania płatności dla małych gospodarstw można wycofać do dnia 31 sierpnia 2024 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Termin złożenia i wycofania wniosku nie podlega przywróceniu.

W aplikacji eWniosekPlus we Wniosku o przyznanie płatności na rok 2024 w sekcji: załączniki, należy wybrać załącznik: Z0296 – Wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw oraz dodać skan uzupełnionego i podpisanego Wniosku o przyznanie płatności dla małych gospodarstw, którego wzór znajduje się poniżej.

 https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-24

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności