Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2024 ROK

Ocena 0/5

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2024 ROK

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl i na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska www.dabrowachelminska.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej: projekt uchwały Rady  Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie

PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2024 ROK.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 15 listopada 2023 roku:

pisemnie na adres: Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska (druk do pobrania na stronie jw.)
pocztą elektroniczną na adres: promocja@dabrowachelminska.lo.pl
Termin rozpoczęcia konsultacji: 25 października 2023 r.       

Termin zakończenia konsultacji: 15 listopada 2023 r. 

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Dąbrowa Chełmińska.

 

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności