Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
Powróć do: Informator

BEZDOMNE ZWIERZĘTA

 W związku realizacją zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że zgłoszenia należy przekazywać telefonicznie.

W sprawach:

  1. Odławiania bezdomnych psów, opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt,
  1. Znalezienia padliny bezdomnych zwierząt (psy, koty) oraz padliny zwierząt dzikich (sarny, dziki itp.);
  2. Kontakt w sprawie opieki nad wolno żyjącymi kotami (tj. wypożyczenie żywołapek i transporterów w celu wyłapania i przewiezienia wolnożyjących kotów na zabiegi sterylizacji/kastracji oraz dokarmiania wolno żyjących kotów – opiekunowie społeczni)

tel. 52- 3816 005 wew.51

519 020 078

w godzinach pracy Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska

Poniedziałek, środa, czwartek- 7:30- 15:30

Wtorek – 7:30- 17:00

Piątek - 7.30- 14:00

 

Po godzinach pracy Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska, sobotę i niedzielę oraz dni świąteczne i wolne od pracy zgłoszenia należy kierować za pośrednictwem:

Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżurny : tel. 52- 58- 59- 888; 606 859 637


UWAGA! Gmina Dąbrowa Chełmińska ponosi jedynie koszty wykonania zabiegu zwierząt bezdomnych. Wysokość środków przeznaczonych na wyżej wymienione zabiegi jest ograniczona.