Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
Powróć do: Inwestycje 2023

Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko

Budowa trzech dróg na ul. Malinowej, Jagodowej, Wiśniowej. Liczba mieszkańców 110 osób Łączna długość dróg to 1505,50 mb. Projektuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, strefy zamieszkania i wyniesione skrzyżowania. Do każdej posesji zamieszkałej zostanie wykonany zjazd. Nawierzchnia z mieszkanki mineralno-asfaltowej. Szerokość jezdni 5,5 m. Jezdnia zostanie wykonana w krawężnikach drogowych.

Prace rozpoczęły się w 2022 r., planowany termin zakończenia prac – wrzesień 2023 r.  


Inwestycja jest współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wykonawca: Bogmar Sp. z o.o. z siedzibą w Ostromecku

Wartość Inwestycji: 5 899 695,00 zł.