Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
Powróć do: Inwestycje 2024

Budowa drogi na części ulicy Targowej i Łososiowej, rozbudowa ulicy Młyńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Czarże

image002 image004 

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Wartość promesy: 5 985 000,00 zł

W ramach inwestycji planuje się przeprowadzić budowę drogi na części ul. Targowej i Łososiowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Zakłada się budowę infrastruktury technicznej m in. kanalizacji deszczowej. W zakresie drogi planuje się również wykonanie ścieżki rowerowej z powodu dużej ilości korzystających z w/w ulicy.  Droga będzie prowadziła do osiedla domków jednorodzinnych oraz do dwóch największych zakładów produkcyjnych na terenie Gminy.

Rozbudowa ul. Młyńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska będzie polegała na przygotowaniu miejsca zawracania dla pojazdów w tym wielkogabarytowych. Poza tym zakłada się przygotowanie miejsc postojowych z oświetleniem i wpustami deszczowymi.

W ramach inwestycji zakłada się również wykonanie parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Czarże.