Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
Powróć do: Informator

OŚWIATA

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska

Kierownik - Małgorzata Sadurska

tel. (52) 3816-013, cuw@dabrowachelminska.lo.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza (ePUAP): /CUWDabrowachelm/SkrytkaESP

ADRESY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

1. Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Sportowa 1

86-070 Dąbrowa Chełmińska
tel. (0-52) 38-16-060
e-mail: sekretariat@zsdabrowach.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza (ePUAP): ZSDabrowaCh/SkrytkaESP

Dyrektor - TOMASZ MINORCZYK
Wicedyrektor - DANUTA ZIELIŃSKA
Wicedyrektor - ŻANETA ZIEMBA

 

link do ZS Dąbrowa Chełmińska - kliknij

2.
Zespół Szkół w Czarżu
Szkoła Podstawowa im. Magdaleny Mortęskiej w Czarżu

Czarże

ul. Chełmińska 47
86-070 Dąbrowa Chełmińska
tel. (0-52) 38-16-504
e-mail: sekretariat.zsczarze@poczta.szkolna.net
Elektroniczna skrzynka podawcza (ePUAP): /ZSCZARZE/SkrytkaESP
Dyrektor - MARLENA ŁOBOCKA
Wicedyrektor - KATARZYNA ŁUKASIEWICZ

 

link do ZS Czarże - kliknij

 

3. Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku
Ostromecko

ul. Szkolna 1
86-070 Dąbrowa Chełmińska
tel. (0-52) 38-17-625
e-mail: s.ostromecko@poczta.szkolna.net
Elektroniczna skrzynka podawcza (ePUAP): /ZSOSTROMECKO/SkrytkaESP

Dyrektor - BEATA PRIETZ
Wicedyrektor - KRZYSZTOF WOLSKI

 

link ZS w Ostromecku