Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
Powróć do: Inwestycje 2021

Budowa oświetlenia przy ul. Chełmińskiej w miejscowości Czarże

W ramach kontynuacji zadania w 2021 roku wybudowano 3 lampy oświetlenia ulicznego. Koszt realizacji zadania 14.250,00 zł