Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
Powróć do: Inwestycje 2021

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rozbudowa obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarże

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKLANYCH

DOFINANSOWANIE 600 000 ZŁ.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 800 000 ZŁ.

W ramach zadania powstaną dwa boksy garażowe dla wozów bojowych, zaplecze socjalne, węzeł sanitarny; na piętrze: czytelnia szkolna przy bibliotece oraz pomieszczenia socjalno – biurowe z salką konferencyjną. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w roku 2020 i jest realizowana ze środków budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska, a wykonywana w siłach własnych przez druhów z OSP Czarże.

Inwestycja odpowiada obecnym potrzebom mieszkańców Czarża i sąsiednich miejscowości.